Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza provozních rizik nově zaváděných typů letadel 

  Sklenář, Filip
  Diplomová práce se zabývá procesem zavádění nových letadel do provozu. Především všemi kroky od počáteční vize nového letounu až po uvedení letadla do provozu. Obsah diplomové práce se skládá ze sedmi částí. V prvních ...
 • Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP 

  Juřica, Karel
  Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Bureš, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá čerpáním dotací z fondů Evropské unie. Teoretická část seznamuje s programy, ze kterých je možné získat potřebné finance na částečné nebo plné krytí nákladů projektů. Dále popisuje potřebné ...
 • Prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226 

  Jančář, Milan
  Diplomová práce pojednává o možnostech prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226, které jsou i přes své stáří a dávno ukončenou výrobu stále oblíbené a rozšířené nejen v České republice. Se stářím těchto strojů souvisí ...
 • Projektová žádost o dotaci v operačním progamu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

  Sušilová, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování projektové žádosti v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem této bakalářské práce je popsat práci v programu MS2014+ a dále v návrhové části ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Kratochvilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu podnikových reportů. ...
 • Simulace dějů v elektrických přístrojích 

  Daševič, Ladislav
  Cílem práce je vysvětlit problematiku sil působících v jistícím zařízení vlivem magnetických polí vznikajících při průchodu zkratových proudů. Tato práce je blíže zaměřena na působení sil u konkrétního uspořádání proudové ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v Kroměříži a okolí 

  Štípalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou metod ocenění a jejich vzájemným srovnáním. Práce je sestavena od historického vývoje oceňování nemovitostí, úpravy oceňování v mezinárodních oceňovacích standardech, definování základních ...
 • Stavebně technologické řešení překladiště v Prostějově 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce Stavebně technologické řešení překladiště v prostějově se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební objekty, strojní techniky ,časového a finančního plánu. Dále se ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního bytového domu 

  Hromník, Lukáš
  Stavebně technologický projekt polyfunkčního bytového domu SO 107, řeší realizaci železobetonové monolitické stropní konstrukce s finančním a časovým plánem, technologickým předpisem betonáže, návrhem strojní mechanizace, ...
 • Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel 

  Skoupý, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu vozidel. V první části jsem provedl rozdělení jednotlivých metod technické diagnostiky motorových vozidel včetně přístrojového ...