Now showing items 1-13 of 13

 • Konstrukce a výroba střižného nástroje 

  Šincl, Josef
  Bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu postupového nástroje, který slouží pro výrobu úchytných ok na vozy Škoda Octavia combi. Jsou z materiálu 1.0396. Byla zpracována literární rešerše z oblasti stříhání a ohýbání. ...
 • Návrh technologie výroby tvarované duté nádoby 

  Fabík, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M2-P, předkládá návrh technologie výroby duté součásti z plechu DX53D+Z275N+NC s otvory plošným tvářením. Pro výrobní dávku 225 000 ks za rok, je na základě literární ...
 • Návrh technologie výroby vodícího táhla 

  Zejda, Václav
  Práce je zaměřena na návrh výroby lisované součásti vodícího táhla umístěného v nápravě nákladního automobilu. Výrobek je z materiálu S420MC o tloušťce 4 mm a plánovaná výrobní série je 84 000 kusů ročně po dobu 7 let. ...
 • Návrh technologie výroby závěsu dveří automobilu 

  Dvořáková, Jana
  Bakalářská práce předkládá návrh výroby závěsu dveří automobilu z plechu ČSN 11 321 a ekonomické zhodnocení zvolené varianty. Závěs je vyráběn ve sdruženém nástroji operacemi stříhání a ohýbání. Nástroj je upnut do rámového ...
 • Návrh výroby nástěnného držáku na kolo 

  Sikora, Marek
  Tato diplomová práce předkládá návrh technologie výroby plechového dílce, jenž je součástí nástěnného držáku na kola. Součást je vyráběna z ocelového plechu ČSN 11 325 s následnou povrchovou úpravou zinkováním. Vzhledem ...
 • Výroba anemostatu 

  Bíba, David
  Práce se zabývá návrhem součásti anemostatu o velikosti série 15 000 ks/rok. S přihlédnutím na kuželový tvar a rozměry součásti byla z variantního řešení vybrána technologie tažení bez ztenčení stěny z oceli DC04 o tloušťce ...
 • Výroba části odpadní dráhy tiskařského stroje 

  Dolák, Martin
  Řešenou součástí je část kanálu pro odpadové odstřižky tiskařského stroje. Relativně jednoduchá součást vhodná k výrobě tvářením za studena. Diplomová práce navrhuje zhotovení komponenty lisováním. Po shrnutí základních ...
 • Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením 

  Sklenář, Luděk
  SKLENÁŘ Luděk: Výroba drážkovaného náboje objemovým tvářením. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Výrobní technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby drážkovaného náboje objemovým ...
 • Výroba jezdce 

  Chládek, Martin
  Jezdec je součástí aretačního mechanismu vyvinutého firmou TOKOZ a.s. Jedná se o součást komplikovaného tvaru a malých rozměrů z materiálu DC04 (ekvivalent 11 305.21). Jako nejvhodnější pro výrobu součásti byla vybrána ...
 • Výroba regálové lišty 

  Repatý, Michal
  Práca predpokladá zhodnotenie technologickej, ekonomickej a konštrukčnej časti výroby súčasti a návrhu nástroja, slúžiaceho na veľkosériovú výrobu regálovej lišty z oceli S355MC. Z literárnej štúdie sa ukázalo ako najvhodnejšie ...
 • Výroba součásti dveřního zamykání sdruženým nástrojem 

  Nečas, Petr
  Akademická práce, vypracovaná v rámci inženýrského studia, předkládá návrh optimální výroby západky zámku garážových vrat, jehož výchozím polotovarem je plech o tloušťce 1,5 mm z oceli S275JR. Zhodnocením problematiky ...
 • Výroba součásti Klec ECR 10 12 

  Jílek, Josef
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti Klec ECR 10 12, která společně s maticí slouží jako montážní prvek při výrobě autobusů. Navržený plechový dílec z oceli 11 321 tloušťky 1,5 mm je vyráběn v roční sérii ...
 • Výroba tesařské spojky 

  Kliš, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby součásti z pozinkovaného plechu. Jedná se o tesařskou spojku, která slouží ke spojování dřevěných konstrukcí. Práce je zaměřena na tváření kovů, konkrétně technologii stříhání. ...