Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce dopravních značek z kamery ve vozidle 

    Dušek, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá detekcí dopravních značek v obraze nebo videu. Nejprve budou popsány algoritmy běžně využívané k tvorbě obecného detektoru dopravních značek. Následně popíšu detekci dopravních značek ...
  • Rozpoznávání ručně psaného textu s využitím posuvného okna 

    Ďuriš, Denis
    Táto bakalárska práca sa zaoberá optickým rozpoznávaním znakov. Zameriava sa na rozpoznávanie ručne písaného textu. Teoretický úvod popisuje metódy používané pri optickom rozpoznávaní znakov a vybrané metódy strojového ...