Now showing items 1-2 of 2

  • Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu 

    Volnohradský, Radan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Proces vizuálního vnímání, popsaný v první stati, podrobněji zkoumá neuroestetika, která se stává pojítkem k pochopení přijímaných obrazů a reakcí v mozku. V této souvislosti poukazuje na význam a krásu fraktálních struktur. ...
  • Transcendentální aspekty architektonického návrhu jako činitelé udržitelnosti 

    Volnohradský, Radan
    Disertační práce se zabývá souborem procesů, zákonitostí a jevů přesahující běžné materiální vnímání světa a jejich vztahem k architektonickému návrhu. Objasňuje a redefinuje tak pojem udržitelnosti z pohledu vyšších ...