Now showing items 1-3 of 3

 • Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy 

  Teslíková, Ivana
  Tato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou ...
 • Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders 

  Bednárek, Jan; Ptáček, Petr; Švec, Jiří; Šoukal, František; Pařízek, Ladislav (Elsevier, 2016-08-03)
  The study deals with the possibilities of inhibition of the reaction of aluminium-phosphate binders with iron scale, which is contained in bauxite. This material is mixed with phosphate binders to form refractories. The ...
 • Pracoviště pro měření elektrochemických článků pomocí cyklické voltametrie 

  Kučera, Vojtěch
  Tato práce pojednává o sledování parametrů článků. Jednou z možností jak sledovat charakteristiky článků je využití elektrochemické analytické metody zvané voltametrie. Její princip spočívá ve vkládání měnícího se napětí ...