Now showing items 1-1 of 1

  • Rizikové chování ETL procesů v prostředí datového skladu 

    Košinová, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá rizikovým chováním ETL procesů v prostředí datového skladu. V první části práce je definována problematika ETL procesů a cíl této práce. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska, která ...