Now showing items 1-2 of 2

  • Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci 

    Chytil, Jan
    Předmětem bakalářské práce je zhodnocení použitých metod měření poměrného přetvoření na základě výsledků zatěžovacích zkoušek betonových panelů. Dalším výstupem práce je porovnání skutečných naměřených hodnot s hodnotami ...
  • Statická zatěžovací zkouška nosné konstrukce 

    Chytil, Jan
    Předmětem diplomové práce je experimentální ověření únosnosti konstrukce zásobníku uhlí pomocí zatěžovací zkoušky. V první části je proveden rozbor druhů zatěžovacích zkoušek a jejich provedení v souvislosti s platnými ...