Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrochemické senzorové pole 

    Šulc, Jakub
    V posledních letech mikroelektronické technologie výrazně zasáhly do oblasti senzorové techniky, zejména do oblasti elektrochemických senzorů. Tato práce se zabývá návrhem a následně konstrukcí tlustovrstvého amperometrického ...