Now showing items 1-8 of 8

 • Adaptivní potlačení šumu v řeči 

  Vomáčka, Jan
  Tento semestrální projekt se zabývá metodami adaptivního potlačení šumu ve zvukových nahrávkách, především řečových signálů. Práce se zabývá návrhem vhodného systému pro efektivní odstranění šumu ze zvukové nahrávky. V ...
 • Metody potlačení šumu pro rozpoznávače řeči 

  Moldříková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro potlačení šumu u rozpoznávačů řeči. V teoretické části jsou proto rozebrány základní pojmy tohoto tématu a také jednotlivé metody pro potlačení šumu. Jedná se o metody spektrálního ...
 • Měření malých objektů magnetickou rezonancí 

  Chotaš, Kryštof
  Bakalářská práce pojednává o problematice potlačování šumu v obrazech pořízených magneticko-rezonanční tomografií. V této práci je rozebráno užší spektrum metod potlačení šumu, které jsou pro předem zmíněný účel vhodné. ...
 • Mobilní platforma pro testování automobilových systémů pro Bluetooth Hands-Free komunikaci 

  Mecerod, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou implementace Hands-Free komunikačních systémů v automobilovém průmyslu. První kapitola je zaměřena na teoretické aspekty zpracování řeči v embedded aplikacích, jako je potlačení ...
 • Moderní metody zvýrazňování statických MR obrazů 

  Zbranek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat vhodnou metodu pro zvýraznění MR tomografických obrazů a na základě identifikace hran stanovit hrubé dělení sledovaných oblastí. K tomu účelu je možné použít například ...
 • Polohový a kursový referenční systém 

  Chotaš, Kryštof
  Diplomová práce pojednává o problematice inerciálních navigačních systémů. Jsou zde popsány základní problémy vztažných soustav, souřadnicových soustav a maticových výpočtů pro AHRS. Dále jsou zde popsány některé základní ...
 • Waveletová analýza a zvýrazňování MR tomografických a ultrazvukových obrazů 

  Matoušek, Luděk
  Tomografické MR (Magnetic Resonance) a ultrazvukové zpracování biosignálů jsou důležité neinvazivní diagnostické metody v lékařství. Vstupní zesilovač tomografu a obvody ultrazvuku vnáší do zpracování šum, který dosti ...
 • Zpracování digitální fotografie 

  Zdražil, Vít
  Tato práce se zabývá zpracováním tzv. RAW dat z digitálního fotoaparátu. V první části je popsán princip snímání obrazu digitálním fotoaparátem, obecný způsob zpracování obrazu v přístroji a co je to RAW formát, jeho výhody ...