Now showing items 1-16 of 16

 • Endogenní cizorodé látky v potravinách 

  Greifenthalová, Ivana
  Tato práce je zaměřena na problematiku endogenních cizorodých látek v potravinách. Je zde uveden přehled všech významných kontaminantů vznikajících v potravinách během jejich zpracování a skladování působením fyzikálních, ...
 • Izolace bakteriální DNA z potravin s využitím magnetických nosičů 

  Bubeníková, Lucia
  Práce byla zaměřena na selektivní izolaci bakteriální DNA pomocí magnetických nosičů se streptavidinem (PGMA-NH2-STV, MPG® Streptavidin). Byly optimalizovány podmínky funkcionalizace nosičů dvěma biotinylovanými sondami: ...
 • L-askorbyl-6-palmitát a jeho využití v potravních a kosmetických doplňcích 

  Palíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá působením antioxidantů v potravních a kosmetických doplňcích. Popisují se zde některé antioxidanty jako jsou vitamín A a beta-karoten, vitamín E a tokoferoly a vitamín C, jako kyselina L-askorbová ...
 • Návrh marketingových prostředků pro podporu trhu s biopotravinami 

  Jindrová, Marta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na trh s bio potravinami v České Republice. Analizuje trh a použité marketingové nástroje. Práce obsahuje doporučení pro zlepšení působnosti marketingových prostředků pro podporu růstu trhu ...
 • Návrh řešení dvojí kvality potravin pomocí technologie Blockchain 

  Kopec, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nasadenia a princípu fungovania systému za- loenom na technológií blockchain, ktor by iastone eliminoval problém dvojitej kvality potravín v EÚ. Teoretická as je zameraná na vysvetlenie ...
 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Obsah alergenních vonných látek ve vybraných typech potravin 

  Fidrichová, Ivana
  Táto práca popisuje vlastnosti, pôvod, použitie a metódy získania vonných látok rastlinného pôvodu, ktoré sú bežnou súčasťou potravinárskych výrobkov. Hoci aromatické látky nepatria k hlavnej skupine alergénov, v mnohých ...
 • Optimalizace nové mikrometody izolace DNA z potravin 

  Surá, Tereza
  Diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci mikrometody izolace DNA v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) pomocí magnetických mikročástic z potravin rostlinného původu. Pro analýzu byla vybrána červená ...
 • Stanovení polokovových prvků v potravinách 

  Gállová, Eva
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou techniky pre stanovenie polokovových prvkov vo vybraných vzorkách potravín, ktorá pozostáva z mineralizácie vzoriek, prekoncentrácie a detekcie daných prvkov. Prekoncentrácia ...
 • Stanovení polycyklických aromatických uhľovodíků v potravinách 

  Ryšavý, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice příčin vzniku a výskytu polycyklických aromatických uhlovodíků v potravinách. Cílem práce bylo zpracovat a porovnat izolační postupy získávání polycyklických aromatických ...
 • Stanovení vonných látek rostlinného původu v potravinách 

  Jelínková, Monika
  Aromaticky aktivní látky vhodné k aromatizaci potravin jsou především rostlinného původu. Je nutné brát v úvahu i možné alergenní účinky některých z nich. Teoretická část této práce obecně charakterizuje vonné látky ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Škopová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice potenciálně alergenních aromaticky aktivních látek v potravinách. Aromata přidávána do potravin jsou především rostlinného původu. Na lidský ogranismus mají tyto vonné látky a ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Ascherová, Adriana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vonné látky vyskytující se v potravinách. V teoretické části popisuje jejich vlastnosti, použití vonných látek rostlinného původu pro aromatizaci potravin a poukazuje na jejich možné ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách a kosmetických výrobcích 

  Obrdlíková, Blanka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku stanovení alergenních vonných látek v různých matricích. V rámci Evropské legislativy je vymezeno 26 potenciálně alergenních látek, jejichž obsah v kosmetických výrobcích ...
 • Využití techniky PSE (extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty) v analýze potravin 

  Grulichová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní metodou extrakce PSE (extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty). Existují dva druhy tohoto přístroje One PSE a Fast PSE. V práci je popsán vlastní přístroj a jeho fungování. ...
 • Vznik akrylamidu v potravinách během tepelného zpracování potravin 

  Michalíková, Veronika
  Tato bakalářská práce má rešeršní charakter a zabývá se vznikem akrylamidu během tepelného zpracování potravin. Shrnuje poznatky o mechanismu tvorby akrylamidu, jeho výskytu v potravinách a také o analytických metodách, ...