Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu 

  Daxnerová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sacieho a výtlačného potrubia odstredivého čerpadla hydraulického okruhu a určením jeho pracovnej oblasti pri riadení meničom frekvencie. Člení sa na teoretickú časť a prílohy.
 • Návrh optimalizací zavážecího zařízení 

  Kršiak, Oliver
  Práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu zavážacieho zariadenia so zameraním na jeho slabé miesta a použité materiály a návrh nového spôsobu prepojenia častí zariadenia, tiež návrhu spôsobu utesnenia jednotlivých častí a ...
 • Posouzení seizmické odolnosti navrhnuté potrubní trasy 

  Čapičík, Martin
  Cieľom tejto práce je posúdenie vybranej potrubnej trasy z hľadiska seizmicity. V prvej časti práce podávame prehľad súčasných metód používaných pre seizmickú analýzu v jadrových elektrárňach. V ďalšej časti sa venujeme ...
 • Systémy chlazení pro polyfunkční objekty. 

  Milatová, Adriána
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom chladiacich zariadení štrnásť-podlažného poly-funkčného objektu s administratívou a bytovými jednotkami. V práci je opísaná fyzikálna podstata chladenia, základné typy a funkcie klimatizačných ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Milatová, Adriána
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení vybraných častí rodinného domu s krytým bazénom. Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté tak, aby splňovali hygienické, prevádzkové a funkčné požiadavky na vnútornú ...