Now showing items 1-2 of 2

  • Tlakové ztráty v potrubí moderního typu 

    Přikryl, Pavel
    Tato bakalářská práce pojednává o vývoji materiálů potrubních systémů a zaměřuje se zejména na trendy současné doby. Popsány jsou materiály kovové, plastové a vícevrstvé. Následující pasáž tyto materiály porovnává a ...
  • Využití zobecněných funkcí v mechanice kontinua 

    Procházka, Petr
    Tato práce se zabývá využitím distribucí neboli zobecněných funkcí k řešení nestacionárních okrajových problémů v mechanice kontinua. Nejprve je zavedena teorie distribucí a jejich definice jako spojitých lineárních ...