Now showing items 1-19 of 19

 • Charakterizace nástřiků deponovaných suspenzním plazmovým nanášením s použitím různých organických nosičů 

  Dukovský, Daniel
  Cí­lem této bakalářské práce bylo charakterizovat a porovnat povlaky nanesené plazmovým žárovým nanášení­m ze suspenze s použití­m různých organických nosičů. Teoretická část obsahuje stručný popis běžně použí­vaných metod ...
 • Materiály používané na řezné nástroje k obrábění kovových výrobků 

  Tomek, Lukáš
  Tato práce se zabývá řeznými materiály používaných pro výrobu břitových destiček a nástrojů pro obrábění. Cílem této práce je popsat jednotlivé materiály používané při obrábění, jejich základní charakteristiky, složení a ...
 • Moderní metody povlakování řezných nástrojů a jejich aplikace 

  Kolenič, Michal
  Práca pojednáva o PVD povlakovacích metódach so zameraním na katodické magnetrónové naprašovanie HIPIMS. Venuje sa štúdiu mechanických a štrukturálnych vlastností povlakov vytvorených týmito metódami. Experimentálna časť ...
 • Moderní řezné nástroje ze slinutých karbidů 

  Štefek, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji ze slinutých karbidů. V prvním bodě je uvedeno několik zásadních inovací již používaných nástrojů pro základní obráběcí operace, kterými je soustružení, frézování ...
 • Modifikace charakteru rozhraní substrát-nástřik vrstev deponovaných technologiemi žárového nanášení pomocí technologie elektronového paprsku 

  Mareš, Jiří
  Tato práce je zaměřena na modifikaci charakteru rozhraní substrát-nástřik NiCrAlY povlaků nanesených pomocí technologie vodou stabilizované plazmy na substráty z oceli S235JRC+C. Přetavení žárové vrstvy elektronovým paprskem ...
 • Nástroje pro výrobu závitů a jejich využití 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro výrobu závitů a jejich použití se zabývá problematikou nástrojů, jejich materiálu a dalšího použití ve strojírenství. V jednotlivých částech práce jsou uvedeny druhy vyráběných nástrojů ...
 • Nástroje vyráběné ze slinutých karbidů 

  Opršál, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá řeznými nástroji vyráběnými z povlakovaných i nepovlakovaných slinutých karbidů. V první části práce je uvedeno rozdělení nástrojových materiálů. Další část se zabývá nepovlakovanými slinutými ...
 • Nástroje z rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti 

  Nosek, Jan
  Práce na téma „Rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti“ se zabývá popisem chemického složení, tepelného zpracování, řeznými vlastnostmi a zpracováním materiálu na požadované nástroje. Je zde zmíněna možnost ...
 • Nové metody zvyšování výkonu obráběcích nástrojů 

  Janák, Marcel
  Táto bakalárska práca pojednáva o metódach, ktoré zvyšujú výkon obrábacích nástrojov. Prvá časť je základný prehľad delenia obrábacích nástrojov a nástrojových materiálov. Druhá časť je zameraná na všeobecné vplyvy, ktoré ...
 • Povrchové úpravy materiálů na bázi železa 

  Jakubčíková, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o povrchových úpravách. Jsou zmíněny materiály na bázi železa a jejich značení. Je popsán proces porušování materiálů korozí a opotřebením. Následně je rozebráno hlavní téma předúprav povrchů, ...
 • Reflexní úpravy transparentních materiálů 

  Meluzín, Ondřej
  Tato práce se zabývá možnostmi a metodami nanášení povlaků na transparentní materiály za účelem zlepšení jejich opticko-reflexních vlastností. Popisuje jednotlivé metody, kterými je možné dnes povlaky nanášet v průmyslovém ...
 • Research of Coatings of Hydrodynamically Lubricated Sliding Bearings for Combustion Engines 

  Repka, Martin
  Hlavní náplní této dizertační práce je výzkum a vývoj nové povrchové vrstvy pro kluzná ložiska na bázi pevných lubrikantů v polyamid-imidové polymerní matrici se zlepšenými tribologckými vlastnostmi. Podklady pro materiálovou ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Řezné nástroje pro hluboké vrtání a jejich využití v praxi 

  Sedlář, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá nástroji pro hluboké vrtání. První část je zaměřena na základní popis vrtacího procesu, rozdělení vrtacích nástrojů podle jejich konstrukce a v neposlední řadě je zde uvedena charakteristika i ...
 • Technologie žárového zinkování 

  Pometlo, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o technologii žárového zinkování ponorem. V úvodu této práce je pohled do historie žárového zinkování a rozbor známých technologií nanášení roztaveného zinku na povrch materiálu. Dále je zde ...
 • Vlastnosti a aplikace vybraných anti-depozitních a anti-graffiti polymerních povlaků 

  Linhartová, Daniela
  Práce je zaměřena na studium vlastností vybraných typů anti-depozitních a anti-graffiti polymerních povlaků na zvolených podkladových materiálech. Hodnotí se zasychání, tvrdost a přilnavost ochranných povlaků, dále pak ...
 • Vliv směsí "Green solvents" a nanočástic na vybrané polymerní povrchové úpravy 

  Trhlíková, Lucie
  Práce je zaměřena na studium směsí rozpouštědel typu "green" a nanočástic při interakci s vybranými polymerními povrchovými úpravami. Hodnotí se odolnost povrchových úprav proti účinku směsí rozpouštědel s přídavkem přípravků ...
 • Výroba a všeobecné použití slinutých karbidů 

  Světelský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je popsat výrobu slinutých karbidů a jejich následné povlakování. Dále má tato práce ukázat použití různých druhů slinutých karbidů na určité obráběné materiály a porovnat je.
 • Žárové nástřiky biokeramiky 

  Kašpárková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na žárové nástřiky biokeramiky. Biokeramika je určena pro náhradu poškozených částí lidského těla. Praktické využití má především v ortopedii, čelistní a obličejové chirurgii. Do této kategorie ...