Now showing items 1-20 of 56

 • Antikorozní úpravy povrch elektromotoru 

  Vlčková, Irena
  Tato diplomová práce se zakládá na teorii ze semestrálního projektu „Praktický návrh produktivní antikorozní úpravy povrchu elektromotoru“ a jsou zde uvedeny proběhlé praktické zkoušky, měření a výsledky. Tuto práci píši ...
 • Cílená příprava kompozitu na bázi PP + anorganické mikro resp. nano anorganické plnivo s různou adhezní mezivrstvou. 

  Dombková, Julie
  Diplomová práce se zabývá studiem kompozitu PP a částicového plnivo, konkrétně jako částicové plnivo byl použit komerčně dostupný CaCO3 (SOCAL 31). Cílem práce bylo nalezení nových postupů a technologií povrchové úpravy ...
 • Čistění povrchů archeologických nálezů pomocí plazmatu generovaného ve vodných roztocích 

  Tihonová, Jitka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na plazmatické ošetření vzorků historické keramiky s využitím nízkoteplotních elektrických výbojů ve vodných roztocích. Byly vybrány čtyři vzorky – dva z období Kultury lužických popelnicových ...
 • Emisivita a její vliv na odvod tepla 

  Gančev, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problematikou emisivity a jejího vlivu na odvod tepla. V první části jsou popsány základy tepelného managementu, problematika emisivity a jejího měření. V druhé, experimentální části, jsou měřením ...
 • Galvanické zinkování 

  Půček, František
  Cílem této práce je zpracování rešerše a celkový popis metody galvanického zinkování a technologií při ní používaných. Práce se velkou měrou věnuje korozi jako takové a způsobu jejího vzniku a šíření. Dále se klade velký ...
 • Hybridní kompozity na bázi metakrylové matrice 

  Almásyová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývala studiem vlivu přídavku korundového plniva na mechanické vlastnosti experimentálního kompozitu na bázi dimethakrylátové matrice. V teoretické části jsou charakterizované důležité vlastnosti a ...
 • Komplexní řešení technologického procesu povrchové úpravy vysokozdvižného vozíku 

  Nitschneider, Richard
  Práca predkladá návrh technológie pre zefektívnenie povrchových úprav vysokozdvižných vozíkov. Na základe literárnej štúdie a skúšok jednotlivých technológii povrchových úprav vyplýva, že najproduktívnejším variantom sú ...
 • Korozní a chemická odolnost konverzních povlaků 

  Palková, Michaela
  Tato diplomová práce byla zaměřená na studium chemické a korozní odolnosti vybraných konverzních povlaků. V teoretické části byl proveden rozbor problematiky koroze a možností protikorozních ochran se zaměřením na konverzní ...
 • Korozní odolnost povrchových úprav polysiloxanovými nátěrovými systémy 

  Kulhanová, Veronika
  Vlivem atmosférického a chemického prostředí dochází u kovových výrobků obvykle k jejich koroznímu znehodnocování. Tato diplomová práce se zabývá způsobem ochrany kovů před korozí, především polysiloxanovými povlaky v ...
 • Korozní odolnost vybraných povrchových úprav ve vodném prostředí s obsahem chloridů 

  Kulhanová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením parametrů kvality vybraných povrchových úprav ocelového povrchu z hlediska ochrany proti korozi. K nejvýznamnějším parametrům patří tloušťka povlaku, přilnavost k podkladovému materiálu, ...
 • Lepení v autoprůmyslu 

  Krejčí, Adam
  Práce zpracovává literární studii o technologii lepení. Pojednává o výhodách a nevýhodách lepení, návrhu lepeného spoje, technologickém postupu lepení a rozdělení lepidel. Zmiňuje i některé materiály používané při stavbě ...
 • Materiály pro karoserie osobních vozidel 

  Vondrák, Zdeněk
  Tato práce je věnována popisu konstrukce samonosné karosérie moderních osobních automobilů, materiálům karosérií, povrchovým úpravám a způsobům spojování částí karosérie. V práci je uveden výčet materiálů, použitelných při ...
 • Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost 

  Šimon, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rozborem chybovosti bezolovnatého pájení, především pak výskytu dutin v bezolovnatých pájkách. Cílem bádání je izolovat mechanismy jejich vzniku a pokusit se o optimalizaci pájecího procesu. V navazující ...
 • Moderní povrchové úpravy karoserie automobilu 

  Kupčíková, Laura
  Bakalárska práca sa skladá z rešeršnej časti a experimentu. Rešeršná časť je venovaná oboznámeniu s problematikou technológie povrchových úprav, farebnosti a efektnosti súčasných náterových hmôt a historickému vývoju procesu ...
 • Modifikace práškových plniv v plazmatu 

  Štulrajterová, Lujza
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom časticových kompozitných materiálov a vplyvom povrchovej úpravy časticového plniva na výsledné vlastnosti kompozitu. V teoretickej časti sú charakterizované dôležité aspekty časticových ...
 • Nátěry pro cementotřískové desky určené do nepříznivých expozičních podmínek 

  Vöröšová, Sabina
  Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu cementotřískových desek, s cílem zlepšení jejich odolnosti vůči nepříznivým vlivům exteriéru, při zohlednění estetické funkce povrchové úpravy.
 • Návrh nátěrových systémů karosářských dílů výdejních stojanů 

  Fajfr, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového nátěrového systému. Je zde řešena vhodná předúprava pro základní nátěr. Teoretická část obsahuje rozbor těchto předúprav, druhy práškových barev, možnosti nanášení práškových ...
 • Návrh replikované výroby zvoleného dílu a verifikace tvaru a rozměrů za využití optických metod 3D skenování 

  Šrenk, Jakub
  Tato práce se zabývá výrobou prototypovýho odlitku z pryskyřice s použitím technologie reverzního inženýrství a rapid prototyping. Ve výrobě byla také optimalizována kvalita povrchu a rozměrová přesnost. V teoretické části ...
 • Návrh zařízení pro analýzu povrchových vlastností materiálů 

  Kratochvíl, Robert
  Práce aplikuje využití laserových paprsků pro vyšetřování materiálových vlastností. Zkoumanými vlastnostmi jsou kvalita povrchových úprav materiálů a propustnost materiálů v optickém spektru elektromagnetického záření. Pro ...
 • Oprava karoserie automobilu 

  Tolkner, Josef
  V bakalářské práci se zabývám problematikou opravy automobilu po menší havárii, respektive jeho karosérie a především jejího lakování. Bakalářská práce je sestavena tak, aby nezkušenému řidiči pomohla opravit svůj vůz s ...