Now showing items 1-3 of 3

 • Chlazení ve vzduchotechnice 

  Vacková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přímého chlazení. Teoretická část popisuje termodynamické zákony, základní termodynamické děje v ideálním plynu a jednotlivé chladící cykly. V experimentální části byla řešena ...
 • Vliv obtokového součinitele na návrh a geometrii přímého výparníku pro chladící jednotku 

  Vytasil, Michal
  Diplomová práce se zabývá vlivem obtokového součinitele na návrh a geometrii výparníku pro chladicí jednotku datového centra. Detailně je řešen vliv obtokového součinitele na jednotlivé parametry návrhu. Všechny závislosti ...
 • Vzduchotechnika domu s lékařskou službou 

  Vytasil, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení v domě s lékařskou službou. Řešeno je podlaží suterénu s čekárnami, recepcí a hygienickými místnostmi a 1.NP s ordinacemi. Tepelná zátěž z části suterénu je ...