Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza cen zámečnických konstrukcí v ceně objektu 

  Konečný, Jan
  První část této diplomové práce, která je více teoretická, obsahuje informace, týkající se cen obecně, rozpočtů ve stavebnictví, kalkulací stavebních prací a materiálů a nákladů. V druhé části jsou popsány používané ...
 • Analýza změn v pájených spojích vzniklých vlivem stárnutí 

  Paško, Martin
  Práce se zabývá elektromigrací v pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány bezolovnaté pájky, povrchové úpravy, formování pájeného spoje, intermetalické sloučeniny a elektromigrace. V praktické části je zkoumán vliv ...
 • Aplikace povrchových úprav na ruční nástroje 

  Vraspírová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou materiálů používaných k výrobě ručních nástrojů a nářadí. Teoretická část je soustředěna na nástrojové oceli, jejich mechanické a technologické vlastnosti a jejich tepelné zpracování. ...
 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  Nízkoteplotní vodíkové plazma buzené za sníženého tlaku bylo používáno ke studiu vlivu průběhu a podmínek na odstraňování korozních produktů. Plasma bylo buzeno RF zdrojem v pulsním i kontinuálním režimu při tlacích 100-200 ...
 • Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice 

  Vaníček, Petr
  Cílem této práce je posouzení technického stavu objektu úpravny vody v Kateřinicích a návrh na odstranění závad zjištěných z přiložené fotodokumentace úpravny vody. Součástí práce je provedení výpočtů a variantní řešení ...
 • Hodnocení povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek 

  Šafář, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku opotřebení povlaků ložisek. Jako experimentální materiál byly použity čtyři druhy povlaků, ISOFLON, Xylan 1010, DLC a PTFE + Niborit 5P. Jedním z cílů je určení koeficientu tření, při ...
 • Moderní kluzná ložiska 

  Lesák, Tomáš
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se přehledem v současnosti používaných kluzných ložisek, jejich výhodami a nevýhodami v porovnání s valivými ložisky. Dále popisuje jejich konstrukci, technologii výroby, ...
 • Možnosti povrchových úprav korozivzdorných ocelí 

  Mach, Pavel
  Struktura korozivzdorných ocelí, technologie povrchových úprav, chemické úpravy austenitických ocelí, úpravy v radiofrekvenčním plazmatu.
 • Nahrazení kovových plechů lamináty 

  Ulrich, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na vybraný kompozitní materiál, sklolaminát. V úvodu je popsán sklolaminát, jeho složení, vybrané technologie laminací a možnosti použití. Mechanické vlastnosti sklolaminátu a jeho výhody jsou ...
 • Pístní kroužky soudobých vznětových motorů 

  Homola, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na pístní krouţky soudobých vznětových motorů a je rozdělena do několika kapitol. První kapitola řeší funkce pístních krouţků a poţadavky na ně kladené, v další kapitole nalezneme rozdělení ...
 • Pístní kroužky soudobých zážehových motorů 

  Cupák, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pístních kroužků moderních spalovacích zážehových motorů. První část je zaměřena na popis funkcí a požadavků kladených na pístní kroužky, další pak na tvary pístních kroužků. ...
 • Použití dřeva u výrobků spotřebního průmyslu 

  Zellerová, Michaela
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia strojního inženýrství se zabývá procesem obrábění dřeva, probírá samotný materiál a jeho vlastnosti. Následně se věnuje povrchovým úpravám dřeva a možným provedením spojů. Dále ...
 • Povrchové úpravy kovů 

  Hamal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie povrchové úpravy pro zajištění korozní odolnosti vůči běžné atmosféře zadané součásti. Součást je typu kolík a je vyrobena z konstrukční oceli. Nejprve je předložena ...
 • Povrchové úpravy mědi při výrobě desek plošných spojů 

  Bedlek, Marek
  Práca sa zaoberá skúmaním a porovnávaním vlastností rôznych typov povrchových úprav, ich kvalít a nedostatkov a perspektívnosti využitia v budúcnosti. Špeciálny dôraz sa kladie na nový produkt na poli OSP, Glicoat F2 od ...
 • Povrchové úpravy plastových dílů 

  Nguyen, Manh Thanh
  Tématem této bakalářské práce jsou povrchové úpravy plastových dílů vyráběných pomocí technologie FDM. Součásti práce je experimentální část, jejímž cílem je otestovat různé možnosti úprav povrchů leptáním acetonovými ...
 • Snižování mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu 

  Kučera, Pavel
  Tématem této práce jsou mechanické ztráty ve ventilovém rozvodu. Účelem práce je popsat vznik jednotlivých ztrát a jejich možné snížení. Hlavním činitelem vzniku ztrát je tření. Výsledkem práce je poukázat na možné metody ...
 • Spolehlivost bezolovnatého pájeného spoje 

  Paško, Martin
  Práce se zabývá tvorbou voidů v bezolovnatém pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány typy voidů, princip vzniku, vliv na spolehlivost spoje, vliv přetavovacího profilu na tvorbu voidů a vliv povrchových úprav na ...
 • Technologie průsvitných architektonických betonů 

  Adámková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou průsvitných betonů. Cílem byl návrh postupu výroby průsvitného betonu. Teoretická část byla sestavena ze zahraničních poznatků, které vedli k posouzení dostupnosti a ceny optických ...
 • Tribologické hodnocení třecích dvojic dílců odstředivých čerpadel 

  Obručník, Daniel
  Práce řeší problematiku tribologických vlastností materiálových dvojic na základě požadavků firmy Sigmy Group a.s. Pro dostupné materiály byl zadán úkol navrhnout tribologické dvojice a ověřit jejich vlastnosti.
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...