Now showing items 1-2 of 2

  • Antény pro přenos energie podél střechy automobilu 

    Škoda, Adam
    Předložená diplomová práce pojednává o problematice antén, které přenáší energii podél vodivého materiálu. K přenosu energie je využito povrchových vln. Pro řešení tohoto problému byla, kvůli svým vlastnostem, zvolena ...
  • Šíření vln na otevřené hladině 

    Kajánková, Dominika
    Voda pokrýva väčšinu našej planéty a k vode neodmysliteľne patria aj vlny tvoriace sa na jej hladine. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s typmi vĺn na otvorenej hladine, obmedzením ich vzniku a následného šírenia.