Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení změn jakosti povrchových vod v průběhu povodňových událostí 

  Tomíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením změn jakosti povrchových vod v průběhu povodňových událostí na řece Dyji. Součástí práce je také porovnání výsledků v programech HEC-RAS 4.0 a InfoWorks ICM 2.5.
 • Rezidua léčiv ve vodách 

  Vašíčková, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování průniku syntetických farmak do vodního ekosystému. Sledovanými léčivy byly nesteroidní analgetika, konkrétně ketoprofen a diclofenac. Cílem této práce bylo vypracovat vhodnou ...
 • Stanovení reziduí léčiv pomocí separačních metod 

  Vašíčková, Petra
  Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs) představují v posledních letech neustále se vyvíjející a velmi často používanou skupinu léčiv, a to zejména v humánní medicíně. V souvislosti s tím vzrůstá i riziko jejich průniku ...