Now showing items 1-5 of 5

 • Analyzátor průběhu proudu výkonovou LED 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá vlastnostmi LED s důrazem na specifické vlastnosti výkonových LED. Hodnotí možnosti měření proudu procházejícího vysoce svítivou LED pro potřeby konstrukce přístroje pro analýzu tohoto proudu při použití ...
 • Měření otáček stroboskopem 

  Hortai, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem měřícího přístroje otáček, který využívá stroboskopický jev. V první části mé práci jsem prostudoval řešení problematiky měření otáček. Následně jsem napsal princip stroboskopického jevu. ...
 • Měření otáček stroboskopem 

  Krampoťák, Štefan
  Bakalárska práca sa zoberá návrhom a realizáciu bezkontaktného snímača otáčok založený na stroboskopickej metóde. Ako zdroj svetla má byť použitá LED dióda . Prvá časť sa zaoberá problematikou snímania otáčok a popisom ...
 • Řízení výkonové LED pomocí ATtiny 

  Sedláček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem DC/DC snižujícího měniče, určeného pro napájení výkonové LED diody z Lithium-Iontových akumulátorů. Práce na úvod čtenáře seznamuje s funkcemi a požadavky kladenými na navrhované zařízení. ...
 • Svítidla a aplikace s Power LED zdroji 

  Vaňko, Adam
  Pokrok vo vývoji moderných LED, ich dlhá životnosť a vysoký merný výkon predurčujú ich použitie v osvetľovacích systémoch. Práca je venovaná možnoti aplikácie LED v svietidlách, parametrom diód a problémom, ktoré sa pri ...