Now showing items 1-20 of 24

 • 5 Watt GaN HEMT Power Amplifier for LTE 

  Niotaki, K.; Collado, A.; Georgiadis, A.; Vardakas, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  This work presents the design and implementation of a stand-alone linear power amplifier at 2.4 GHz with high output power. A GaN HEMT transistor is selected for the design and implementation of the power amplifier. The ...
 • Audio výkonový zesilovač 2 x 500 W 

  Petrgál, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá nízkofrekvenčnými koncovými zosilňovačmi, ich rozdelením, dôležitými parametrami a zapojeniami. Ďalej sa zaoberá základným druhom predzosilňovačov, zdrojmi napájania, obvodmi ochrán zosilňovača ...
 • Bipolární a unipolární tranzistorové spínače pro laboratorní výuku 

  Bartoň, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku s bipolárními a unipolárními tranzistorovými spínači pro laboratorní výuku. Rozebírá jednotlivé prvky potřebné k navržení obvodu, jako jsou integrátory, komparátory, ...
 • Cascade Structure of Digital Predistorter for Power Amplifier Linearization 

  Solovyeva, E. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  In this paper, a cascade structure of nonlinear digital predistorter (DPD) synthesized by the direct learning adaptive algorithm is represented. DPD is used for linearization of power amplifier (PA) characteristic, namely ...
 • Koncový výkonový audio zesilovač s dvoupásmovou reprosoustavou 

  Rystvej, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť stereofónny zosilňovač s vhodnou reprosústavou pre domáce použitie. Zosilňovač má možnosť prepínania medzi režimom vyššieho a nižšieho výkonu. Je ho teda možné použiť aj s inou ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače spínané třídy 

  Bronec, David
  Obsahem této bakalářské práce je prostudovat problematiku výkonových zesilovačů spínané třídy a na základě získaných informací navrhnou a sestavit stereo zesilovač o výkonu cca 100W. Zesilovač je konstruován ve spínané ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě D 

  Fiala, Roman
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů ve třídě D a konkrétním návrhem zesilovače 2x100W ve třídě D. Navržený zesilovač obsahuje sigma-delta modulátor druhého řádu, u kterého ...
 • Kvadrofonický audio zesilovač pro domácí použití 

  Gavlák, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kvadrofonického audio zesilovače pro domácí použití, který pracuje ve třídě AB. Návrh obsahuje korekční předzesilovače s integrovanými obvody LM1036 a koncové stupně s monolitickými ...
 • Maximally Flat Waveforms Operation of Class-F Power Amplifiers 

  Rudiakova, A.; Krizhanovski, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-04)
  The requirements to output network's impedance on higher harmonic components and appropriate input driving for formation maximally flat waveforms of drain current and voltage were presented. Using such waveforms allows ...
 • Metody návrhu zařízení pro audiotechniku 

  Kondler, Radim
  Práce je zaměřena na vybraná zařízení používaná v audiotechnice, jako jsou reproduktorové výhybky, zesilovače a předzesilovače. Jsou zde teoreticky popsány reproduktorové výhybky, jejich parametry, typy konstrukcí odvozené ...
 • Mixážní pult s koncovým zesilovačem třídy AB 

  Krolák, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem předzesilovače typu mixážního pultu s aktivními korekcemi pro každý ze čtyř vstupů. Takový předzesilovač se používá na tanečních zábavách, koncertech a nahrávání skladeb, jeli vybaven ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače 

  Růžička, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá třídami zesilovačů, zapojením koncových stupňů, ochrannými obvody zesilovačů a konkrétním návrhem zesilovače ve třídě AB, včetně návrhu předzesilovače a koncového zesilovače. Vlastnosti ...
 • Návrh a realizace aktivních reproduktorových soustav s digitálním vstupem 

  Uchytil, Filip
  Práce je zaměřena na návrh aktivní reproduktorové soustavy s bi-amp zesilovačem a digitálním vstupem. Je zde popsána teorie návrhu ozvučnice a její praktická realizace. Dále se pojednává o návrhu a konstrukci vstupních ...
 • Návrh stereo audio výkonového zesilovače třídy AB 

  Zatloukal, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního zesilovače ve třídě AB, který je doplněn vhodným korekčním předzesilovačem a modulem ochrany. Originální zapojení od prof. Leache bylo upraveno tak, aby splňovalo zadání, a aby ...
 • Nízkofrekvenční výkonové zesilovače 

  Matějka, Vojtěch
  Cílem mojí bakalářské práce bylo zhotovit nízkofrekvenční výkonový zesilovač s určitými parametry. V práci je zmíněno několik různých zapojení známých, používaných zesilovačů, které jsou něčím výjimečné nebo revoluční. ...
 • Nízkofrekvenční výkonový zesilovač ve třídě D 

  Kaláb, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na kompletní návrh a následnou realizaci prototypu nízkofrekvenčního výkonového zesilovače pracujícího ve třídě D. Zesilovač slouží pro domácí poslech a měl by dosahovat výkonu 2 x 50 W. Přístroj ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D pro aktivní reproduktory 

  Cupák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě D, který do 4 ? zátěže dodá výkon 400 W. Navrhovaný nízkofrekvenční zesilovač je určen pro aktivní reprosoustavu, která se skládá ze ...
 • Nízkofrekvenční zesilovače 

  Doležel, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zapojení nízkofrekvenčního zesilovače, návrhem desky plošných spojů, realizací a ověření zesilovače měřením. Navrhovaný zesilovač má výkon 100 W na jmenovité zátěži 4 při napájecím napětím ...
 • Sekvencer pro obsluhu krátkovlnné radiostanice 

  Dvořák, Pavel
  V této práci se budeme zabývat zapojením krátkovlnné radiostanice a jejím ovládáním pomocí sekvenceru. Převážně se bude jednat o časové zpoždění anténního a PA relé při přepínání z vysílací (TX) na přijímací (RX) stranu. ...
 • Soustava řízených generátorů obdélníkových impulzů 

  Holeksa, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem soustavy řízených generátorů obdélníkových impulzů, které budou zatíženy toroidními cívkami. Cílem práce je návrh tohoto zařízení, které bude řízeno mikrokontrolérem, který bude ...