Now showing items 1-2 of 2

  • Model atmosférického prostředí pro optické bezkabelové spoje 

    Přikryl, Petr
    Cílem této práce je prostudovat metody návrhu optického bezkabelového spoje a jeho využití v komunikačních technologiích. Práce popisuje možné rušivé vlivy na přenášený optický signál, mezi něž patří šum signálu, útlum ...
  • Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje 

    Kováč, Martin
    Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického ...