Now showing items 1-14 of 14

 • Analyzátor spotřeby elektrické energie 

  Spielmann, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je seznámení s principy měření napětí, proudu a výkonu ve stejnosměrných i střídavých soustavách. Je navržen systém pro monitorování těchto veličin v rozsahu potřeb běžné domácnosti. V systému je ...
 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Suchý, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zabezpečovací systém pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech. Ze zadání práce je patrné, že pro komunikaci má být použit integrovaný obvod ...
 • Energetická bilance městských čistíren odpadních vod 

  Čížová, Barbora
  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na problematiku spotřeby elektrické energie v kalovém hospodářství na čistírnách odpadních vod rozdělených dle počtu ekvivalentních obyvatel. Cílem praktické části je stanovení ...
 • Energetická náročnost čistíren odpadních vod 

  Čížová, Barbora
  Rešeršní část bakalářské práce se zabývá problematikou týkající se legislativy energetického auditu a zpracováním energetického auditu na čistírnách odpadních vod. Dále je práce zaměřena na posouzení energetické náročnosti, ...
 • Energetické náročnosti kanalizačních sítí 

  Žďára, Jan
  V první části diplomové práce je zpracována rešerše z problematiky energetické náročnosti kanalizačních sítí. V úvodní kapitole jsou vysvětleny základní pojmy. Druhá kapitola se zabývá českou a evropskou legislativou k ...
 • Měření spotřeby elektrické energie vzdálených zařízení 

  Michalík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na digitální měření spotřeby elektrické energie a následný přenos naměřených výsledků vzdálenému k monitorovacímu centru po počítačové síti. Celá aplikace je navržena pro monitorování aktivních ...
 • Návrh systému vytápění administrativní budovy 

  Vítek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřev teplé vody pro administrativní objekt v Ostravě. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy, sklady a ...
 • Průmyslové odparky procesních vod 

  Cacková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na průmyslové odparky procesních vod. V rámci práce byly popsány základy odpařování a představeny různé typy průmyslových odparek. Stěžejní částí práce byla důkladná rešerše a tvorba databáze ...
 • Realizace modulárního webového systému 

  Kašparec, Michal
  Tato bakalářska práce popisuje současnou koncepci PHP frameworků a jejich hlavní vlastnosti. Tvorbu redakčního systému s využitím propracovaného administračního rozhraní a přístupových práv. Je realizován modul pro záznam ...
 • Síť bezdrátových senzorů 

  Šťáva, Radek
  Hlavním tématem práce je návrh a realizace moderní sítě bezdrátových senzorů, kdy hlavním použitým obvodem v modulech senzorů i přijímači je mikrokontrolér Texas Instruments CC430F513x. Je dbáno především na velmi nízkou ...
 • Vzduchotechnika nemocnice - Ecodesign 2018 

  Dokládalová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je rešerše právních předpisů o ekodesignu, návrh vzduchotechnického zařízení pro nemocniční oddělení a analýza spotřeb energií vzduchotechnických zařízení navržených před ekodesignem 2018 a ...
 • Wattmetr s podporou komunikace PLC 

  Szalbot, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením zařízení, které kombinuje dvě technologie. První je wattmetr pro měření elektrické energie a druhou je technologie PLC, která umožňuje komunikaci v rámcí silového vedení. Pro navrhovaný ...
 • Wireless IR Sensor For Area Invasion Detection 

  Suchý, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The presented thesis describes the security system design that monitors the motion of persons in a guarded area. It contains a central unit to which several wireless sensors are conected. The central unit collects data ...
 • Zajištění náhradního zdroje elektřiny obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kubrtová, Zuzana
  Tato práce se věnuje náhradním zdrojům elektrické energie pro případ obklíčené nemovité věci. Práce mapuje možná řešení náhradního zdroje elektřiny a stanovuje jejich technické a finanční náročnosti. V rámci práce byly ...