Now showing items 1-1 of 1

  • Asynchronní dynamometr - výkonový měnič 

    Vetiška, Vojtěch
    Tato práce se zabývá výkonovým měničem pro asynchronní dynamometr. Seznámíme se v ní s nároky kladenými na spínací tranzistory a budiče. Poté probereme princip a zapojení trojfázových frekvenčních měničů a aktivních ...