Now showing items 1-2 of 2

  • Visualizace cyklických motorů 

    Fajkus, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje navrhovat soukolí složená z ozubených kol. Program je vytvořen ve formě jednoduché počítačové hry. Součástí aplikace je systém pro vykreslování ...
  • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

    Kostov, Jiří
    Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...