Now showing items 1-9 of 9

 • Broadband Compact Single-Layer Magic-T Junction with Separation of DC Signals between All Ports 

  Marynowski, W. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  A novel structure for a four-port microstrip magic-T junction is presented. The device is composed of microstrip and slotline circuits etched onto two sides of a dielectric substrate. The device is extremely compact and ...
 • A Compact 1:4 Lossless T-Junction Power Divider Using Open Complementary Split Ring Resonator 

  Phani Kumar, K. V.; Karthikeyan, S. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  This paper presents the size miniaturized and harmonic suppressed lossless 1:4 T-junction unequal power divider using an open complementary split ring resonator (OCSRR). By embedding the OCSRR structure in the microstrip ...
 • A Compact SIW Power Divider for Dual-Band Applications 

  Barik, R. K.; Cheng, Q. S.; Pradhan, N. C.; Subramanian, K. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  In this paper, a novel design of highly compact power divider employing substrate-integrated waveguide (SIW) is proposed for dual-band applications. The double-ring asymmetric complimentary split-ring resonators (CSRRs) ...
 • A Novel T-Fed 4-Element Quasi-Lumped Resonator Antenna Array 

  Olokede, S.S.; Adamariko, C. A.; Almohammad, T. A.; Jiya, E. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  In this paper, electrically small corporately T-fed quasi-lumped element resonator antenna array is investigated. The radiating element, a quasi-lumped element resonator is excited by a novel semi hybrid ring-like T-shaped ...
 • Potlačení postranních laloků anténní řady pomoci nerovnoměrného rozložení výkonu na elementech 

  Saloka, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom anténneho poľa štyroch antén. V prvej časti je zhrnutá teória návrhu flíčkovej antény a mikropáskového deliča s rovnomerným a nerovnomerným delením výkonu na elementoch. V druhej ...
 • Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) Modulator Design using Multi-Port Network in Multilayer Microstrip-Slot Technology for Wireless Communication Applications 

  Seman, N.; Mohamed Ghazali, S. N. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  The design of the quadrature phase shift keying (QPSK) modulator by using a multi-port network is proposed in this article for the use in wireless communication applications. The multi-port network is in the form of ...
 • Textilní mikrovlnné komponenty 

  Hotovec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby komponent integrovaných do substrátu, kde substrátem je textilie. Obsahuje teoretické poznatky o struktuře SIW, měření dielektrických parametrů tří textilií, návrh, syntézu ...
 • Textilní štěrbinová anténa 

  Špůrek, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh různých anténních struktur, založených na štěrbinových anténách, vytvořených v širší stěně obdélníkového vlnovodu. Jako substrát je použita 3D textilie, jejíž vlastnosti jsou ...
 • Výkonový dělič pro frekvenční pásmo 10 GHz 

  Hanslík, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem děliče výkonu na bázi vlnovodu integrovaném do substrátu pracujícím v polovičním módu (HMSIW). Jsou zde popsány základní vlastnosti vlnovodů. V práci je popsán návrh a simulace dvou ...