Now showing items 1-18 of 18

 • Firmware pro řízení systému komunikace po silnoproudém vedení 

  Majer, Dominik
  V diplomové práci je rozebrána problematika komunikace po silnoproudém vedení a návrh síťové architektury s cílem vytvořit vlastní návrh a realizaci pro chytrý rodinný dům. Na základě vytvořeného konceptu jsou navrženy ...
 • Generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení 

  Šenk, Marek
  Cílem této diplomové práce je vytvořit generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení v prostředí Matlab. Práce na úvod objasňuje pojem silnoproudá vedení a popisuje jednotlivé typy topologií a typy kabelů, které jsou ...
 • Model silnoproudého vedení pro datovou komunikaci 

  Baluch, Viliam
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice datové komunikace po silnoproudém vedení. V práci je zmíněna historie PLC systémů, současné možnosti využití a typy modulací, které se používají. V práci se pojednává o ...
 • Možnosti datové komunikace po silových vedeních nízkého napětí 

  Pataj, Jiří
  Tato práce pojednává o možnostech datové komunikace po silových vedeních nízkého napětí, tzv. PLC. Tato technologie umožňuje přenos dat po elektrickém vedení. Z hlediska datových komunikací se PLC rozděluje podle použitých ...
 • Návrh a realizace domácí sítě LAN technologií PLC 

  Pataj, Jiří
  Diplomová práce pojednává o možnostech datové komunikace po silových vedeních nízkého napětí, tzv. PLC. Tato technologie umožňuje přenos dat po elektrickém vedení. Z hlediska datových komunikací se PLC rozděluje podle ...
 • Návrh připojení malé vodní elektrárny do elektrické sítě 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je návrh vyvedenia výkonu malej vodnej elektrárne Raštak. V úvode bakalárskej práce je popísaná principiálna schéma MVE, popis jednotlivých stavebných častí a bližšie špecifikované technologické ...
 • Návrh systému chránění distribuční sítě VN 

  Sochor, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem chránění vedení VN a výpočtem spolehlivostních ukazatelů. Nejprve pojednává o možnostech provozu elektrizačních soustav. Následně rozděluje sítě podle uzemnění uzlu transformátoru a jsou ...
 • Parametry silnoproudých vedení 

  Kavan, Pavel
  Diplomová práce se v první části věnuje měření primárních parametrů silnoproudých vedení a zkoumání jejich změn při použití různých druhů kabelů. Na základě měření je v druhé části vytvořen komunikační systém v programu ...
 • Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů 

  Macháč, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení zdroje 100MW do uzlu sítě. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV – výpočet ustáleného chodu sítě se provádí pro napájení z ...
 • Senzorická síť po silových rozvodech 

  Plachý, Martin
  Tato diplomová práce podává informace na téma konstrukce senzorických sítí po silových rozvodech. Ty jsou rozděleny a popsány podle šířky přenášeného pásma. Za obecným popisem sítě následuje vlastní realizace řídicí a ...
 • Ustálený chod vedení 220 kV 

  Staněk, Pavel
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Jurča, Ondřej
  Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce, jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o ...
 • Ustálený chod vedení 400 kV 

  Sláma, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočty dlouhých vedení 400 kV. Hlavním úkolem je zjištění parametrů na začátku vedení, pokud známe parametry na konci vedení pro různé účiníky odběru. Je zde také pojednáno obecně o metodách ...
 • Úzkopásmový přenos dat po energetických sítích 

  Valenta, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá převážně úzkopásmovým přenosem dat po energetických sítích nízkého napětí. Nejprve jsou rozebrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silových vedeních přináší, dále pak druhy šumů, ...
 • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

  Kostov, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Bartoš, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem zkratových poměrů části sítě 110 kV na území České republiky. Tato síť je rozdělená na dvě části z nichž každou napájí jedna rozvodna 400/110 kV a výpočet je proveden pro různá místa vzniku ...
 • Výpočet spolehlivostních ukazatelů části distribuční sítě E-ON ČR 

  Girga, Eduard
  Cílem této diplomové práce je výpočet a analýza spolehlivostních ukazatelů distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na území jižní Moravy (oblast bývalé Jihomoravské energetiky) pro období jednoho roku, ...
 • Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV 

  Macháč, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu sítě 110 kV před a po připojení plynového zdroje 70 MW a paroplynového zdroje 58 MW. Tato síť může být napájena ze dvou rozvoden 400/110 kV a to Sokolnice a Otrokovice. Výpočet ...