Now showing items 1-3 of 3

 • Metody potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Herodes, Jakub
  Práce hodnotí účinnost číslicové lineární i nelineární filtrace na odstranění síťového rušení ze signálů EKG. Pro získání průměrných výsledků se pracuje s databází CSE, ve které je k dispozici 3750 čistých přirozených i ...
 • Potlačení rušení v signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Hemzalová, Zuzana
  Tato práce je zaměřena na potlačení rušení signálu pomocí metody empirického rozkladu EMD. Navrhovaná metoda je schopna odstranit síťový šum s minimálním zkreslením.
 • Removing Methods of Power Line Interference In ECG Signals 

  Herodes, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The paper deal with the efficiency of digital linear filtration of 12 types FIR and IIR filters used for removing power line interference from ECG signals. For testing was used database of CSE signals, containing 3750 ECG. ...