Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza vyvedení elektrického výkonu v městské zástavbě 

  Hrubý, Radek
  Práce je zaměřena na vyvedení elektrického výkonu z elektrárny pracující v městské zástavbě. Po krátkém obecném rozboru možností vyvedení výkonů z různých typů elektráren navazuje rozbor vyvedení výkonu z PPC Červený Mlýn. ...
 • Grafický popis elektroenergetického systému ve vybraných oblastech 

  Šácha, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá grafickým popisem elektroenergetického systému pro vybrané oblasti. Na základě veřejně dostupných materiálů a materiálů poskytnutých od společnosti E.ON Distribuce, a.s., bylo vytvořen grafický ...
 • Kaskádní model silnoproudého vedení pro PLC 

  Dziura, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou prenosu dát po energetickej sieti. Rozoberá technológiu PLC, vlastnosti, použitie a prvky tejto siete. Dôležitou časťou práce je rozobranie matematického modelu distribučnej siete ...
 • Rozsahy hlavních parametrů elektrizační soustavy 

  Řehořek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá popisem elektrizační soustavy a rozsahy výkonů, spotřeby a parametrů prvků elektrizační soustavy. V první části je popsána struktura elektrizační soustavy, a základní dělení elektrických sítí. ...
 • Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV 

  Kopunec, Kristián
  Diplomová práca pojednáva o návrhu prepojenia oblasti Svratecko s distribučnou sieťou spoločnosti E.ON Distribuce, a.s.. V teoretickej časti je popísaná energetická legislatíva a jednotlive normy, o ktoré sa práca opiera. ...