Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické využití biomasy 

    Holečková, Michaela
    Cílem bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, jejich technologie pro energetické zpracování a zmapování velkých energetických celků v České republice. První část práce se zabývá definicí biomasy jejím rozdělením a ...