Now showing items 1-2 of 2

  • Termoelektrické generátory a jejich využití ve spojení s obnovitelnými zdroji energie 

    Bajgl, Tomáš
    Tato práce se zabývá principem přeměny tepelné energie na elektrickou pomocí termoelektrického generátoru. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část a experimentální měření. V teoretické části jsou popsány jednotlivé ...
  • Termoelektrický generátor 

    Štetina, Jakub
    Tato práce se zabývá testováním termoelektrických článků a sestavením zařízení, které by na základě využití termoelektrických jevů sloužilo jako pohotovostní zdroj elektrické energie pro konkrétní účel. Jedná se o využití ...