Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Vojtíšek, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...
 • Analýza stochastických procesů v elektronických součástkách 

  Vlčková, Irena
  V této bakalářské práci se zabývám šumem elektronických součástek, využití nedestruktivní analýzy ke zpracování elektronického šumu v polovodičových součástkách a měřením vzorků. Práce je rozdělena do tematických okruhů: ...
 • Bezkontaktní měření a analýza vitálních parametrů 

  Kolářová, Jana
  Tématem této práce je zpracování videa obličeje za účelem detekce vitálních parametrů – byla zvolena tepová a dechová frekvence. Účelem je bezkontaktní a bezbolestná metoda pro stanovení těchto parametrů jak pro jednodušší ...
 • Dynamický signální analyzátor 

  Grohoľ, Stanislav
  Práca sa zaoberá určovaním prenosu dvojbranu pomocou vlastného dynamického signálneho analyzátora (DSA) a s tým spojenou problematikou. DSA pozostáva z prevodníkovej karty firmy National Instruments. V práci sú uvedené ...
 • Korelační analýza pohybu částice v optické pasti 

  Koudelníček, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem náhodného (Brownova) pohybu mikroskopické částice zachycené v optické pasti. Poskytuje náhled na využití v biologii. Velký prostor je věnován popisu metod, které umožňují díky náhodnému ...
 • Snímání a analýza elektrické aktivity srdce a krevního tlaku před a po zátěži 

  Vích, Daniel
  Cílem bakalářské práce je seznámení s anatomií a fyziologií srdce, se zvláštním zaměřením na jeho elektrickou aktivitu, měření EKG před a po zátěži systémem Biopac, měření tlaku před a po zátěži auskultační metodou, ...
 • Šumový generátor 

  Pospíšil, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce „Šumový generátor“ je návrh a sestrojení šumového generátoru. První část práce je zaměřena na popis náhodných signálů. V druhé části jsou obvodové realizace šumových generátorů. Ve třetí ...
 • Vliv dýchání na barorecepční reflex 

  Humpolík, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o vlivu dýchání na barorecepční reflex. Úvodní část práce se zabývá způsoby měření krevního tlaku, s ohledem na použitou metodu. V druhé části je podrobný rozbor a vysvětlení pojmu baroreflex, ...