Now showing items 1-4 of 4

 • Měření magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce ...
 • Návrh zdvižné plošiny se šroubovým pohonem 

  Kratochvíl, Michal
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem vytvoření konstrukčního návrhu nového řešení poháněcí jednotky a zdvihacího ústrojí zdvižné plošiny. Vzhledem k rychlému opotřebení lana a tím narůstajícím nákladům je nutno tuto ...
 • Přeplňované motory formule 1 

  Prokšová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vývoje přeplňovaných motorů vozů Formule 1. Jsou zde uvedeny některé typy přeplňovaných motorů hojně užívaných v 80. letech a jejich historie. Poté následuje seznámení se sezonou ...
 • Vývoj vozů Formule 1 

  Šopík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem vozů formule 1 od počátku Mistrovství světa formule 1 a popisuje prvních 20 let tohoto vývoje. Toto období je charakterizováno jako přechod předválečných vozů s motory vpředu na vozy ...