Now showing items 1-18 of 18

 • Čtyřválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Nikolaychuk, Yaroslav
  Diplomová práce zaměřena na návrh klikového hřídele pro čtyřválcový vznětový motor pro užitková vozidla Hlavními ukoly této práce jsou návrh konfigurace klikového hřídele, vyvážení setrvačných sil a momentů v klikovém ...
 • Hnací ústrojí desetiválcového leteckého motoru 

  Kopřiva, Martin
  Tématem předložené diplomové práce s názvem Hnací ústrojí desetiválcového leteckého motoru je návrh uspořádaní klikového ústrojí plochého desetiválcového motoru se zadanými parametry. Cílem práce je projekt konfigurace ...
 • Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru 

  Ošmera, Petr
  Tématem této diplomové práce s názvem Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru je návrh uspořádání klikového ústrojí plochého osmiválcového motoru se zadanými základními parametry. Práce se zabývá návrhem konfigurace ...
 • Hnací ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Vítek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru se zadanými parametry pro hlavní válec (vrtání, zdvih, atd.). Práce je rozdělena na několik částí: kinematika hvězdicového ...
 • Hnací ústrojí šestiválcového leteckého motoru 

  Drápal, Lubomír
  Cílem této práce je návrh uspořádání plochého šestiválcového motoru se zadanými základními parametry (vrtání, zdvih, atd.), návrh uspořádání klikového mechanismu, pořadí zážehů, návrh vyvážení setrvačných sil a jejich ...
 • Modelování a simulace pohonu mobilního pracovního stroje 

  Zavadinka, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dynamického modelu mobilného pracovného stroja. Ciežom práce je vytvorenie blokového modelu pohonu štvorkolesového mobilného pracovného stroja. Model hydrostatického prevodu bol ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor 

  Kujawa, Pawel
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového ústrojí podle zadaných parametrů. Práce obsahuje návrh vyvážení setrvačných sil a jejich momentů, modální analýzu a výpočet torzních kmitů. Nakonec je proveden výpočet součinitele ...
 • Pětiválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Švarc, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh konfigurace a způsobu vyvážení klikového mechanismu se zadanými parametry. Pro konkrétní konfiguraci je zpracován výkres klikového hřídele a provedena pevnostní kontrola v MKP softwaru ...
 • Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru 

  Lux, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá kmitáním pohonné jednotky na dynamometru. Pro tento problém mi byl přidělen šestiválcový motor, který je spojen pomocí pružné spojky s dynamometrem. Na základě zjednodušeného výpočtového ...
 • SHAFT VIBRATION OF THE TRUCK 

  Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (Brno University of Technology, 2017-05-15)
  This article describes analysis of vibrations in a powertrain of a truck with 8x8 drive. It may be caused by a deflection of the rotating drive shaft. The aim was to reduce the vibrations, therefore, a transient computational ...
 • Systémy regulace hnacích ústrojí užitkových vozidel 

  Fojtášek, Jan
  Tato práce se zabývá principem funkce a konstrukčním řešením diferenciálů a systémů, které mají za úkol regulovat hnací sílu motoru užitkových vozidel. Jedná se o shrnutí poznatků o v současnosti používaných zařízeních ...
 • Systémy rozdělující tok výkonu hnacím ústrojím automobilů 

  Novotný, Petr
  Práce se snaží poskytnout ucelený přehled o diferenciálních soukolích. V první části popisuje zjednodušenou funkci těchto mechanismů a rozčleňuje je do několika skupin. Druhá část popisuje základní kinematické a momentové ...
 • Truck vibrations caused by rotating shaft deflection 

  Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (JVE International, 2017-11-15)
  The article deals with the creation of a transient computational model of rotating shaft deflection. This model is used for analysis of vibrations in the truck powertrain with an 8x8 drive. This vehicle is intended for ...
 • Uspořádání hnacích traktů užitkových automobilů 

  Krupa, Lukáš
  V této práci jsou popsány části hnacího ústrojí v současnosti používaných užitkových vozidel a jejich uspořádání v závislosti na koncepci a účelu vozidla. Jednotlivé části hnacího traktu jsou popsány jak z hlediska ...
 • Užití převodových ústrojí u elektromobilů 

  Běloušek, Ondřej
  Bakalářská práce nejprve rozděluje elektromobily podle jednotlivých koncepcí, přičemž cílem je přiblížit a popsat charakteristické prvky, kterými se liší od konvenčních vozů a jenž jsou v různých typech elektromobilů užity. ...
 • Využití "Torque Vectoring" diferenciálu u současných automobilů 

  Marek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření analýzy konstrukčního řešení „Torque Vectoring“ diferenciálů a hnacího ústrojí vozidel, které využívají tento typ diferenciálu. Začátek práce je věnován vysvětlení, co to je diferenciál ...
 • Zážehový sedmiválcový hvězdicový letecký motor 

  Horváth, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh hnacího ústrojí zážehového sedmiválcového hvězdicového leteckého motoru včetně pevnostní analýzy vybraných komponent. Základní parametry válcové jednotky vychází z motoru Škoda 1,2 HTP 12V 47kW AZQ.
 • Zážehový tříválcový hvězdicový letecký motor 

  Břečka, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového mechanismu zážehového tříválcového hvězdicového motoru se zadanými základními parametry (vrtání, zdvih, atd.), návrh vyvážení setrvačných sil, napěťová analýza a stanovení ...