Now showing items 1-4 of 4

 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Margorín, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárske práce bolo zameranie MTB trás Malhostovice - Brno turistickou GPS. Z GPS meraní boli následne vyhotovené smerové priebehy a pozdĺžne profily. Potom boli vyhotovené smerové priebehy a pozdĺžne profily ...
 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Schwarz, Jakub
  Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zamerať MTB trasy Brno - Malhostovice s použitím turistickej GPS. Z merania boli vyhotovené výškové a smerové profily trasy a následne bola posúdená ich presnosť. Ďalším krokom bolo ...
 • Měření nerovností povrchů vozovek 

  Ďuriš, Samuel
  Predmetom diplomovej práce je overenie využiteľnosti geodetických metód pri určovaní pozdĺžnych a priečnych nerovností povrchu vozovky. Geodetické technológie sú porovnávané s technológiami z ČSN 73 6175. Predmetom testovania ...
 • Webová prezentace běžeckých tras 

  Cvengroš, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie, ktorá umožní vkladať a prezentovať informácie týkajúce sa bežeckých trás v Brne a jeho okolí. Pozostáva z užívateľského rozhrania, ktoré poskytuje možnosť spravovať ...