Now showing items 1-9 of 9

 • Alternative Evaluation of the grindability of Pozzolanic Materials for Cement Production 

  Dvořák, Karel; Dolák, Dušan (IOP Publishing, 2017-10-25)
  All conventional methods for the evaluation of grindability require a specific grinding instrument. These grinding instruments do not have any other practical use and thus are not very common. This paper focuses on the ...
 • Příprava historických pojiv s vysokou odolností proto okolním vlivům 

  Nehybka, Josef
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu maltových směsí inspirovaných římským cementem s vysokou odolností vůči koroznímu prostředí, zvlášť mořské vodě. Byly připravené vzorky římského cementu obsahující vzdušné vápno ...
 • Pucolánová aktivita oxidu křemičitého 

  Barek, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je identifikovat a prozkoumat současné zdroje s převládajícím obsahem amorfního oxidu křemičitého a sumarizovat potenciální metody pro stanovení pucolánové aktivity. Využití pucolánu jako částečné ...
 • Studium přípravy a vlastností historických omítkových směsí 

  Majerová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom prípravy a vlastnosťami historických omietok. V teoretickej časti je zhrnutý historický vývoj mált a ich surovinové zloženie. Experimentálna časť je zameraná na návrh receptúry historizujúcej ...
 • Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem 

  Šmerdová, Ludmila
  Přírodní pucolánové materiály hrály významnou roli již v antickém stavitelství. V posledních desetiletích a dnes nacházejí své uplatnění zejména umělé pucolány, které se přidávají jako příměs do malt a betonů za účelem ...
 • Vlastnosti zeolitů a jejich uplatnění ve stavebních pojivech 

  Rousková, Jana
  Zeolity, jako přírodní či syntetické aluminosilikáty, mají široký okruh uplatnění. Jejich aplikace ve stavebnictví směřuje k použití zeolitů jako příměsi typu II. Je však třeba prokázat jejich reaktivitu a vliv na obsah ...
 • Vliv částečné náhrady portlandského cementu diatomitovou zeminou na vybrané parametry cementových malt 

  Rousková, Jana
  Předmětem diplomové práce jsou vybrané parametry cementových malt s částečnou náhradou portlandského cementu křemelinou. V práci jsou uvedeny informace o základních vlastnostech diatomitové zeminy a její naleziště se ...
 • Vývoj a vlastnosti historické zdící malty 

  Lišovský, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vývojem a vlastnostmi historické malty, zejména pak vápenným maltám a jejich modifikaci pomocí pucolánů. U receptur navržených v experimentální části je pro modifikaci použit metakaolin. Technologické ...
 • Vývoj historizujicí univerzální malty se směsným pojivem 

  Lišovský, Martin
  Diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi historických malt, rozvíjí a optimalizuje v předchozích etapách navržené receptury historizujicí univerzální malty se směsným pojivem. Pojivový systém je postaven na bázi ...