Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv hasebních látek na životní prostředí 

    Čtvrtníček, Pavel
    Vzhledem k tomu, že neustále dochází k rozvoji průmyslové a dopravní infrastruktury, vývoji nových chemických látek a jejich uplatňování na trhu rostou také požadavky na hasiče, technologie hašení a hasiva, která jsou při ...
  • Zpracování Al-Sc hliníkové slitiny technologií SLM 

    Skulina, Daniel
    Diplomová práce se zabývá experimentálním určením procesních parametrů pro dosažení relativní hustoty více než 99 % u hliníkové slitiny legované scandiem (Scalmalloy®) při zpracování technologií SLM. Slitina dosahuje vyšších ...