Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh nátěrových systémů karosářských dílů výdejních stojanů 

  Fajfr, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového nátěrového systému. Je zde řešena vhodná předúprava pro základní nátěr. Teoretická část obsahuje rozbor těchto předúprav, druhy práškových barev, možnosti nanášení práškových ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Práškové lakování 

  Strouhal, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je literární studie a celkový popis metody práškového lakování a technologií při ní používaných. Práce se věnuje předúpravě povrchu, práškovým barvám a zařízením, které se při lakování využívají. Na ...