Now showing items 1-10 of 10

 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovo Poláček 

  Věžníková, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá projektováním nové haly pro provoz kovovýroby a návrhem práškové lakovny v podniku Kovo Poláček v obci Nesvačilka. Vlastnímu řešení předchází úvod do problematiky technologického ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Turek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o procesu nanášení práškových laků, popisu jednotlivých kroků a používaných typů zařízení. Práce dále obsahuje rozdělení práškových laků a přehled základních informací, vzorkovnice barevných ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Blažek, Jaroslav
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem povrchových úprav práškovými plasty. Tato oblast v současné době zaznamenává výrazný růst inovací. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ...
 • Optimalizace procesu lakování 

  Siegl, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci nanášení práškové barvy během procesu lakování pomocí experimentálních metod a statistické analýzy. Popis studie současného stavu procesu lakování, analýza výsledku a návrh ...
 • Optimalizace teploty vytvrzování při práškovém lakování 

  Blažek, Jaroslav
  Práce se zabývá určením optimální vytvrzovací teploty při práškovém lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedena předúprava a nalakování ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Práškové lakování 

  Strouhal, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je literární studie a celkový popis metody práškového lakování a technologií při ní používaných. Práce se věnuje předúpravě povrchu, práškovým barvám a zařízením, které se při lakování využívají. Na ...
 • Vliv moření na přilnavost povlaků 

  Staněk, Vít
  Práce vytvořená v rámci inženýrského studia ve spolupráci s firmou IDEAL-Trade service pojednává o vlivu mořících kyselin na ocelový materiál a na ten samý materiál s povrchovou úpravou práškovým lakem. Na základě literární ...
 • Vliv základního materiálu na vlastnosti povlaku přáškového lakování 

  Šemrová, Monika
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice práškového lakování prováděném na více druhů základních materiálů za stejných podmínek. Práce obsahuje rešerši o práškovém lakování a vhodných předúpravách povrchu. Dále se ...
 • Vliv způsobu vypalování na kvalitu laku 

  Svačina, Roman
  Diplomová práce se zabývá vlivem způsobu vytvrzování na kvalitu laku práškového lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedeno vytvrzení ...