Now showing items 1-5 of 5

 • Experimentální ověření nanášení práškových plastů s návrhem technologické dispozice lakovny 

  Dokoupilová, Dita
  Diplomová práce se zabývá experimentálním ověření nánosu práškových plastů na zadaný dílec s návrhem technologické dispozice lakovny. Součástí práce je i zjišťování nejvhodnější barvy, která by splňovala požadavky zadané ...
 • Moderní úpravy práškovými laky 

  Blažek, Jaroslav
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem povrchových úprav práškovými plasty. Tato oblast v současné době zaznamenává výrazný růst inovací. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ...
 • Optimalizace teploty vytvrzování při práškovém lakování 

  Blažek, Jaroslav
  Práce se zabývá určením optimální vytvrzovací teploty při práškovém lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedena předúprava a nalakování ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Povrchové úpravy v lehkém průmyslu 

  Dokoupilová, Dita
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2341 se zabývá rozborem jednotlivých aplikací práškových materiálů. Práškové lakování je technologie nanášení povlaků na kovové materiály. Cílem je ochrana ...