Now showing items 1-3 of 3

 • Model moderní komerční prádelny 

  Tůma, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem moderní komerční prádelny se zaměřením na použité zařízení. Proces je důkladně prostudován a analyzován. Důležitým aspektem pro výběr zařízení je spotřeba (páry, elektrické energie a zemního ...
 • Návrh měření na průmyslové pračce 

  Těthal, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části rešerší, kde je stručně popsán prací proces a úvod do navrhování experimentů. V další části je proveden experiment, který je výstupem této práce. Popisuje vliv teploty máchání ...
 • Návrh modelu prádelny budoucnosti 

  Marek, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku procesní údržby prádla. Úkolem bylo vypracovat část technologického schématu moderního procesu velkokapacitní prádelny včetně hlavních aparátů, hlavních procesních proudů, pomocných ...