Now showing items 1-9 of 9

 • Podnikatelský plán Brašnářství O´gar 

  Dudová, Nikola
  Tato bakalářská práce je zpracovaná jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého podniku v oblasti kožené výroby. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýzy prostředí podniku a také z primárního výzkumu. ...
 • Podnikatelský plán pro Malinový ráj 

  Dudová, Nikola
  Tato diplomová práce je zpracovaná jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého podniku v oblasti vlastní zemědělské prvovýroby. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýz prostředí plánovaného podniku a také ...
 • Podnikatelský plán pro založení restaurace a kavárny 

  Zůbková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení restaurace s kavárnou umístěnou ve Zlíně. Cílem práce je zanalyzovat okolí podniku, konkurenci, počáteční strategii podniku, posouzení finanční ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vítek, Kamil
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru na založení a následný provoz kavárny. Práce je tvořena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definované pojmy podnikatelský ...
 • Podnikatelský záměr 

  Blumensteinová, Romana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro zahájení podnikání v oblasti hostinské činnosti v Brně - Vinohradech. Práce popisuje teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření výroby ve firmě 

  Trnka, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je sestavení reálného podnikatelského záměru na rozšíření výroby, výrobních, skladových a expedičních prostor a jejich zařazení do provozu. Práce se sestává ze dvou částí, teoretické a ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení stavební firmy. 

  Štěpánková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru, kterým bude rozšířena existující firma tak, že bude založena nová společnost, a zároveň budou řešeny 3 projekty z oboru stavebnictví. Práce vychází ze základních ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Le, Hung
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr nově založeného podniku, který provozuje v oblasti poradenství. Obsahuje základní informace o tvorbě podnikatelského záměru, právní formě podnikání a daňové soustavě ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vávrová, Jana
  Diplomová práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky a volbě té nejvhodnější z pohledu daňového zatížení. Zabývám se výběrem vhodného typu obchodní společnosti a ...