Now showing items 1-20 of 20

 • ASPEKTY OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY 

  Adámek, Jiří
  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut „právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). ...
 • K použité míře kapitalizace při výnosovém oceňování nemovitých věcí 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek autora, zabývající se stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, vysvětlením vstupních veličin a metod ocenění, včetně obecného postupu při ocenění výnosovém. V nyní ...
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část I 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora, zabývající se mírou kapitalizace a stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, včetně vysvětlení vstupních veličin. Vlastník pozemku může pozemek dočasně přenechat ...
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část II: Problém hodnoty stavby 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora k problematice ocenění práva stavby, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty ...
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část III 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, ...
 • Možnosti vypořádání vlastnických vztahů u stavby na cizím pozemku dle současných právních předpisů. 

  Obůrka, Daniel
  Diplomová práce popisuje prostředí bývalé nouzové kolonie Kamenná čtvrt´. Poukazuje na některé místní problémy, mezi které také patří stavba na cizím pozemku. Zjišťuje možnosti právních vztahů mezi vlastníkem rodinného ...
 • Oceňování práva stavby 

  Vidovičová, Ivana (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Článek se zabývá oceněním práva stavby ať se zřízenou či nezřízenou stavbou. Jsou zde uvedeny důležité poznatky o problematice práva stavby. Součástí je kapitola o jednotlivých veličinách, které vstupují do výpočtu ceny ...
 • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

  Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Příspěvek se zabývá způsobem výpočtu podlahových ploch staveb a zastavěných ploch staveb dle právních a technických předpisů, a to jak zákonů, vyhlášek a norem českých, tak pro srovnání i zahraničních.
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku s říšským zákoníkem č.114 ze dne 11.června1912 a současný stav – I 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire code ...
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku, s říšským zákoníkem č. 114 ze dne 11.června 1912 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire. code ...
 • Příspěvek ke stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Jednou z novinek nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) bylo opětné zavedení práva stavby do českého občanského práva (§ 1240 až § 1256). Vlastník pozemku může pozemek dočasně přenechat jiné osobě, které ...
 • Stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby – II 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Autor zveřejnil v předchozím čísle článek, podrobně pojednávající o metodice ocenění pozemku zatíženého právem stavby. V tomto čísle je současně publikováno pojednání o míře kapitalizace při výnosovém oceňování. Na základě ...
 • Věcná práva zapisovaná do Katastru nemovitostí 

  Nippert, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá věcnými právy zapisovanými do katastru nemovitostí. Je rozdělena do deseti kapitol. Práci otevírá charakteristika věcných práv. Po stručném historickém exkursu následuje pojednání o katastru ...
 • VI. ročník odborné konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014 

  Schüllerová, Barbora; Maxera, Pavel; Adamec, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  V prostorách Centra Vysokého učení technického v Brně proběhl dne 23. dubna 2014 již šestý ročník odborné konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2014 (JuFoS 2014). Konference se zúčastnilo celkem 57 ...
 • Změny předpisů pro oceňování nemovitostí od 1. 1. 2014 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., novelizovaný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2016 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 345/2015 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2017 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 443/2016 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2018 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 457/2017 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2021 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny oceňování nemovitostí, které přinášejí novela zákona o oceňování majetku a novela prováděcí oceňovací vyhlášky k 1. lednu 2021.
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. srpna 2019 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 188/2019 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.