Now showing items 1-2 of 2

  • Samozhutnitelné betony s využitím druhotných surovin 

    Ťažká, Lucia
    Práca je zameraná prevažne na možnosti využitia druhotných surovín a ich aplikácii pre výrobu SCC. Značná časť je venovaná prímesiam typu I a výsledkom ich použitia vo výskumných prácach najmä zo zahraničných zdrojov. Ďalej ...
  • Technické a ekonomické porovnání využitelnosti různých typů cementů 

    Kováč, Michal
    Bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním vlastností rôznych typov cementov. Teoretická časť je venovaná rozdeleniu cementov, ich zloženiu a výrobe. V praktickej časti sa zisťujú a porovnávajú rôzne vlastnosti cementov. ...