Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními aktivními prvky 

    Jarník, Lukáš
    Táto bakalárska práca je zameraná na návrh kmitočtových filtrov s netradičnými aktívnymi prvkami. Sú tu prezentované aktívne prvky ako sú prúdové konvejory (GCC), napäťové konvejory (GVC), transkonduktančné zosilovače (OTA, ...
  • Návrh Rail-to-Rail proudového konvejoru v technologii CMOS 

    Hudzik, Martin
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom rail-to-rail prúdového konvejora druhej generácie v technológii CMOS. Opisuje princípy funkcie jednotlivých generácii prúdových konvejorov a taktiež základný princíp návrhu prúdového ...