Now showing items 1-6 of 6

 • Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. 

  Kmeť, Lenka
  Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a ...
 • Návrh výrobního procesu se zaměřením na změny layoutu 

  Tylich, Zbyněk
  Diplomová práce se zaměřuje na navržení nového layoutu výrobní haly ve strojírenské společnosti PSP Pohony a.s. Společnost se zabývá výrobou průmyslových převodovek, spojek a brzd. Na základě provedené analýzy materialového ...
 • Řízení logistického toku ve výrobním podniku 

  Nagyová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením logistického toku ve vybraném výrobním podniku. Analýza je provedena ve společnosti Medin, a. s., která je největším českým výrobcem lékařských implantátů a nástrojů. Práce je zaměřena ...
 • Studie řízení materiálových toků v logistickém řetězci automobilového průmyslu 

  Lokvencová, Veronika
  Cílem diplomové práce je provést analýzu materiálového toku v podniku stojícím na druhém dodavatelském stupni. Materiálový tok je sledován z hlediska logistiky. Středem pozornosti se stává zkrácení průběžné doby výroby ...
 • Studie výrobního procesu vybrané technologie 

  Rosecká, Eva
  Tato práce je zaměřena na sledování vybraných zakázek ve firmě, která se zabývá převážně kusovou výrobou odlitků. Cílem je na základě sledování průběhu předvýrobní a výrobní fáze analyzovat úzká místa výrobního procesu. ...
 • Využití optimalizace v řízení výroby 

  Pokorný, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozvrhováním výroby v průmyslovém podniku. Využívá prostředků umělé inteligence k nalezení vhodného rozvrhu výroby v zobecněné úloze typu Flow-shop Programming. Pro řešení uvedené úlohy byla v ...