Now showing items 1-20 of 73

 • Efektivnější průběh zakázky firmou s pomocí pojistných zásob 

  Hejzlar, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje zefektivnění průběhu zakázky firmou. Vychází z teoretického základu a analýzy současného stavu. Zabývá se praktickým návrhem procesních změn ve společnosti vedoucích ke zlepšení současného ...
 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na služby ke spokojenosti zákazníka 

  Habrovcová, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na logistickou koncepci společnosti LESAK s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem vah a vážících zařízení. Analyzuje současný stav průběhu zakázky společností a následně navrhuje opatření se ...
 • Návrh opatření aktualizující postupový diagram obchodního případu 

  Šašinka, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření aktualizující postupový diagram předvýrobních procesů ve strojírenské společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje ...
 • Návrh procesního řízení zakázky s návazností na určenou technologii 

  Fajkus, Marek
  Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky ve výrobním podniku. První část práce pojednává o teoretických východiskách, vymezuje důležité pojmy a definuje použitou odbornou terminologii. Ve druhé části je provedena ...
 • Návrh procesního řízení zakázky v podniku služeb 

  Kubela, Daniel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení zakázky společností Vario Therm. V práci jsou shrnuty základní teoretické podklady, na základě kterých je provedena důkladná analýza současného stavu práce se zakázkami. ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Kyselka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky ve vybraném podniku, který se zaměřuje na rekonstrukce a stavby domů. První kapitola obsahuje základní informace o společnosti. V následující kapitole jsou popsána ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Jeřábek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve vybraném výrobním podniku. Její první část popisuje teoretická východiska a vymezuje důležité pojmy. Další částí je analýza současného stavu se zaměřením na rozbor ...
 • Procesní řízení zakázky 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...
 • Procesní řízení zakázky v obchodní organizaci 

  Zdražil, Vratislav
  Tato bakalářská práce zkoumá průběh zakázky obchodní společnosti, která se věnuje internetovému prodeji nové, předváděcí a repasované výpočetní techniky především na území České a Slovenské republiky. Společnost prodává ...
 • Procesní řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Smutná, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybrané společnosti. Společnost se přednostně orientuje na realizaci plynovodů a produktovodů na území především České republiky a Slovenska. Společnost mi poskytla takový ...
 • Procesní řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kratochvíl, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh zakázky výrobou společností Vezeko s.r.o., která se zabývá výrobou a servisem přívěsů a nástaveb pro osobní i kamionové automobily. Teoretická část obsahuje obeznámení s pojmy ...
 • Projekt logistické koncepce s možností integrace 

  Hošková, Klára
  Tato diplomová práce ze zabývá návrhem logistické koncepce společnosti s možností její integrace. Jsou zde rozebrány jednotlivé teoretické podklady pro poznání a analýzu problematiky současné situace. V analytické části ...
 • Průběh řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Hamplová, Klára
  Tato bakalářská práce s názvem Průběh zakázky ve vybraném podniku se zabývá zmapováním a průběhem řízení zakázky. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny části, které s průběhem zakázky souvisí a v analytické části ...
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Procházková, Anna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průběh zakázky vybraným podnikem. Vybraná zakázka je realizována ve výrobním podniku MIROSTEEL, s.r.o., který se specializuje na CNC obrábění a zakázkovou kovovýrobu. První část práce ...
 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Nečasová, Sára
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku German Motor Parts CZ, s.r.o. Na základě poskytnutých informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního nákupu materiálu, přes celý výrobní ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v cukrářském provozu 

  Procházková, Anna
  Tato diplomová práce je zaměřena na rizika řízení v průběhu zakázky ve vybraném cukrářském podniku. Zakázka je realizována v podniku MLSNÁ HOLKA, který je zaměřen na výrobu cukrářských produktů, jako jsou donuty a makronky. ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci 

  Kopecká, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky v podniku Provident Financial s.r.o., který je poskytovatelem krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů. Práce je rozdělena do tří části, kdy ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Wolf, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Matlasová, Monika
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky ve výrobním podniku, konkrétně ve Slévárně Kuřim, a.s., zabývající se výrobou odlitků. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska. V praktické ...