Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh lávky přes vlečku 

    Mertová, Eliška
    Cílem této bakalářské práce je návrh nové lávky pro pěší vedoucí přes vlečku namísto stávajícího železobetonového nadchodu v areálu cementárny v Mokré u Brna. Lávka slouží k převedení pěší dopravy přes zmíněnou železniční ...
  • Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje 

    Vaculíková, Barbora
    Ve své diplomové práci řeším návrh přestavby stávajícího terminálu VHD Nemocnice – Bohunice. Úprava terminálu zahrnuje převedení tramvajové trati ze zastávky Osová do přestupního uzlu, zastávka tramvajové trati je konečná ...