Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh ocenění podniku 

  Karas, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Mont Karviná a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Smrčková, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí výnosových metod ocenění. Teoretická část práce obsahuje základní teoretický rámec, tykající se oceňování podniku. Dále je provedena strategická a finanční ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kučírek, David
  Tato diplomová práce si bere za cíl stanovení hodnoty podniku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod s využitím vhodných metod. Nejprve jsou provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. Finanční plán ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Miloševský, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Unipetrol a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Určení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Kašparcová, Helena
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KSK Precise Motion a.s. výnosovou metodou k 1. 1. 2018. Součástí práce je strategická, finanční a SWOT analýza oceňovaného podniku. Ocenění je stanoveno na základě ...