Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza možnosti užití III. a IV. generace jaderných reaktorů v ČR 

  Gajdzica, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou možností užití jaderných reaktorů III. a IV. generace v České republice. Úvodní část se zabývá základními principy jaderné energetiky a palivovým cyklem, který s problematikou úzce souvisí ...
 • Aplikace průmyslových robotů v oblasti obrábění 

  Staněk, Michal
  Tato práce se zabývá aplikací průmyslových robotů a manipulátorů v oblasti obrábění, nastiňuje vývoj tohoto dynamicky se rozvíjejícího odvětví a další jeho možný posun. Seznamuje nás se základním tříděním a rozdělením ...
 • Aplikace průmyslových robotů v oblasti svařování 

  Kohút, Josef
  Práce má seznámit čtenáře se základním rozdělením průmyslových robotů a manipulátorů. Je zde uvedeno jejich třídění jak z hlediska univerzálnosti a inteligence řídícího systému, tak i z hlediska konstrukčního. Dále se ...
 • Centrum transferu technologií VUT v Brně 

  Muroň, Jakub
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma Centrum transferu technologií VUT v Brně. Areál Centra transferu technologií VUT je tvořen třemi ...
 • Hodnocení zahraničního obchodu mezi Angolou a ČR 

  de Oliveira Manuel, Brandao
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Angolou v období od roku 2002 do současnosti. Toho jsem docílil pomoci dat a informací získaných od českých i angolských institucí ...
 • Hřešení 

  Velebová, Leona
  Hřešení je o mém provinění z množství vlastněné kosmetiky. O předmětech, kterými se obklopuji a jejich počet nedokážu regulovat. O mé závislosti na rituálu s nimi. O fetišizaci kosmetických výrobků v domácnosti. O výsledném ...
 • Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu 

  Bobák, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Vodička, Jan
  Cílem diplomové práce je nalézt možnou podobu revitalizované městské struktury pro lokalitu v sousedství historického jádra Brna. Práce vychází z tradice kompaktního města při jeho vývoji od středověku po 19. století. Pro ...
 • Moderní senzorika v průmyslu 

  Kasal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá prediktivní údržbou a jejím uplatněním v průmyslové praxi. Obsahuje přehled senzorů použitelných pro prediktivní údržbu, jejich základní princip a konkrétní model výrobce. Dále obsahuje návrh ...
 • Muzeum průmyslového dědictví v areálu bývalé textilní továrny v Prostějově 

  Horáková, Terezie
  Areál bývalého oděvního podniku OP Prostějov je výzvou pro budoucí generace, jak zajímavě zhodnotit dnes již nevyužívané budovy továrny z 50. let minulého století. V návrhu se počítá s novou městskou částí, která poskytne ...
 • MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ 

  Střeštíková, Vendula
  Diplomová práce je zaměřena na návrh revitalizace zchátralého areálu bývalé textilní továrny v Brně Obřanech. Areál se nachází v městské okrajové části, kde je situována hranice mezi územními čtvrtěmi Maloměřice a Obřany. ...
 • Návrh ISMS v průmyslovém prostředí 

  Kuchařík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh síťové infrastruktury a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v průmyslovém prostředí. V úvodu je práce zaměřena na teoretické poznatky z bezpečnosti informací, kde popisuje ...
 • Nehody a havárie v průmyslu 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek pojednává o nebezpečných látkách, skoro-nehodách, nehodách a haváriích v průmyslu. Shrnuje příčiny nehod a havárií a na základě analýzy konkrétních velkých závažných havárií ukazuje provázanost příčin. Shrnuje též ...
 • Proměna města Prostějova: Prostějov - město moderní architektury 

  Havlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Prostějov je jedno z mála měst České republiky s autonomním vývojem moderní architektury. Tento fenomén by měl být sledován s kritickým pohledem a odstupem poloviny století a nově zhodnocen.
 • Pronajímatelný objekt MSP Brno 

  Valentová, Renata
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma pronajímatelný objekt MSP Brno. Cílem bylo navrhnout průmyslový objekt pro malé a střední podnikatele, ...
 • Prostějov – město moderní architektury 

  Havlík, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Prostějov je jedno z mála měst České republiky s autonomním vývojem moderní architektury. Tento fenomén by měl být sledován s kritickým pohledem a odstupem poloviny století a nově zhodnocen.
 • Robotická linka pro paletizaci vajíčkových proložek 

  Ficek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného řešení pro paletizační linku vajíčkových proložek. V první části je analyzován současný způsob výroby společně s možnými způsoby automatizování procesu paletizace. ...
 • Robotický vkladač jogurtů do kartonu 

  Ficek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technického řešení pro zvýšení efektivity linky na jogurty. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. V první části je analyzován současný způsob výroby. Ve druhé části jsou ...
 • Roboty, jejich druhy a využití ve strojírenském podniku 

  Vaněk, Roman
  Tato bakalářská práce uvádí základní informace o robotech, jejich druzích a využití ve strojírenském podniku, dále základní popis a vývoj tohoto rozvíjejícího se odvětví. První kapitola seznamuje se základním tříděním a ...
 • Řídicí systém pro okruh chladicí vody 

  Kouřil, Jan
  Cílem práce je předvézt provedení chladícího okruhu v zakázkové kalírně v celé šíři problematiky, od naznačení technologického pozadí (chlazené technologie) přes nástin technického provedení, po samotné prostředky ...