Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Bílovice nad Svitavou 

    Kvapilová, Lucie
    Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení možností, jak lze v obci Bílovice nad Svitavou zlepšit výsledky z odvětví cestovního ruchu. Teoretickou část tvoří vysvětlení odborných výrazů, které souvisí s danou tématikou. ...
  • Využití umělé inteligence při řešení rozvrhovacího problému 

    Rybníček, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá rozvrhovacími problémy a algoritmy využitelnými k jejich řešení. Rozvrhovací algoritmy se snaží o optimální přidělení zdrojů v čase podle omezujících podmínek. Rozvrhovací problémy se často ...